úterý 13. prosince 2016

1. Založení radioklubu a jeho historie
Radioklub byl založen 2. 10. 1950, získal volací znak OK1OTA s číslem koncese 518. Umístěný byl na dnešní třídě 9.května v budově bývalého hotelu Volák. Prvním ZO byl pravděpodobně ředitel Čs. spořitelny a záložny v Táboře František Janoušek OK1JD. Když se přestěhoval do Plzně, převzal funkci ZO Josef Cikán ex OK1CI. Referentem radioklubu byl Miloslav Pokorný.     V roce 1952 byla značka radioklubu změněna na OK1KTA. V letech 1958 až 1960 vykonávala funkci ZO Olinka Hallová OK1CAM, po ní byl ZO Jiří Kupka OK1XT. Od roku 1979 až do zrušení radioklubu v roce 2014 byl ZO Vlastimil Pejchal OK1AK, v té době OK1AKD. Radioklub se postupně  stěhoval do ulice Bílkova, pak Budějovická, dále byl v budově bývalého Svazarmu       v ulici Kollárova, na rozhledně Hýlačka ve Větrovech u Tábora, v Lucínové ulici, v kabině kina na Zimním stadionu a skončil v areálu Učiliště spojů.   

                                  

2. Členové radioklubu

Veteráni radioklubu (v závorce rok získání koncese): OK1JD (1936), OK1LZ (1934),OK1WJ (1947), OK1QS (1947), OK1AJT (1948), OK1ANK (1949), OK1AR (1950), OK1UR (1951),         ex OK1CI (1952), OK1WAB (1956), OK1VBQ (1957), OK1XT (1958), OK1CI ex OK1VEA            a OK1AEX (1958), OK1ABO (1959), OK1CAM (1959) a OK1AER (1961).                                    Další členové radioklubu: OK1AD ex OK1CIJ, OK1AK ex OK1AKD, OK1AYU, OK1BO, OK1CL  ex OK1DCK, OK1DXD, OK1DZA, OK1FCN, OK1FSX, OK1HAT, OK1HBO, OK1HBT, OK1MLF, OK1PJ, OK1UAD, OK1VBQ, OK1VTB, OK1ZJ ex OK1DZJ, OK7LB  ex OK1TRD a OK7VU.
                                    
3. Technická zařízení
Po založení radioklubu bylo nejdříve využívána vyřazená německá radiová technika pro vysílání v pásmu 56 MHz. Používali upravený přijímač ze soupravy zařízení FuGe 16 s původním kmitočtovým pásmem 38,4 až 42,4 MHz a vysílač se dvěma elektronkami LD2 a výstupním výkonem 10 w. Pro pásmo 56 MHz měli ještě přeladěnou radiostanici Karlík s výstupním výkonem 2 w. Pro pásmo 3,5 MHz sestrojili tří elektronkový přijímač a vysílač ECO - PA               s výstupním  výkonem 30 w.
Po získání vysílače PETR 101, přijímače Lambdy IV a s konvertorem pro pásmo 144 MHz se operátoři často zúčastňovali VKV soutěží. V posledních letech byla při PD používaná radiostanice sestrojená OK1DCK, kterou doplnil koupeným PA o výkonu 40 w. Později obdržel radioklub vysílač PETR 103 a transceiver OTAVA pro KV pásma. Když armáda vyřazovala starou techniku, byl zakoupen vysílač RM31Ma a ruský přijímač R-310. Tato sestava pro KV pásma je vidět na přiloženém obrázku pod tímto textem.
Antény pro pásmo 144 MHz se používaly podle popisu OK1DE a později GW4CQT. Na KV         to byl Delta Loop pro pásmo 1,8 MHz o obvodu 160 metrů, různé dipóly, vertikál pro pásma 14, 21 a 28 MHz napájený jedním koaxiálním kabelem, sestavený z anténních tyček vysílače RM31Ma a tříprvkové antény typu Yagi pro horní KV pásma.
Pro provoz převaděče OK0G, Packet rádia nódu OK0NJ a APRS nódu OK1KTA-2 byly použity upravené radiostanice VXN-101 s vertikální anténou.

        

4. Aktivity radioklubu
Největší zájem byl o vysílání na VKV z kopců poblíž Tábora, nejdříve v pásmu 56 MHz,       později v pásmech 144 a 430 MHz. Členové radioklubu se pravidelně účastnili VKV soutěží PD se značným počtem amatérů a jejich rodinných příslušníků. Průměrné technické vybavení a kopce v okolí Tábora s nižší nadmořskou výškou neumožňovaly přední umístění, ale byl to vždy zážitek, když se podařilo navázat spojení s poměrně vzdálenou stanicí. OK1DCK řadu let obětavě zabezpečoval pro PD veškeré technické vybavení.
Poznámka: Popis osob na obrázcích je vždy zleva - doprava.                                 
                 OK1VPR, OK1HCA, OK1AER, OK1ABO                             OK1ABO                              
                         
              OK1WAB, RO Krampera, OK1ANK                         Křemešník: OK7VU, OL2ARE


                                     

                               
       Hrad Choustník: OK1AD, OK1ZJ, OK1DCK           Homole: OK1AYU,OK1FCN
                                                         
                                                      
       
     Homole
                  Michal, OK1AD, OK1DXD, OK1DCK, OK1AYU          OK1DXD, OK1DCK, Michal                                 Homole: OK1AKD, OK1DCK, OK1HAT, OK1AD, OK1ZJ, OK1DXD

Operátoři OK1KTA se zařadili mezi průkopníky vysílání v pásmu 10 GHz.           OK1WAB měl první v OK spojení v pásmu 10 GHzDL a OE. Další člen          
radioklubu OK1AEX získal prvenství v OK spojením s HA, DM a také                  navázal spojení s DL a OE. OK1DZA se zúčastňovala těchto pokusů                    společně OK1AEX a jako další v OK měla spojení s uvedenými zeměmi.           OK1ABO pomáhal OK1AEX s mechanickou konstrukci zařízení a použil           
jeho zařízení pro navázání spojení s DL.                                                            


                 
OK1WAB, Svidník QSO s OE                          OK1WAB a OK1DCK Svidník                                                                                                                                                                   


                               
OK1AEX osada Chába na Slovensku, QSO s HG          OK1AEX, Libín, QSO s DL 
                                                                          

             OK1ABO, Strážný na Šumavě, QSO s DL          OK1DZA, Sněžka, QSO s DM                                  


V roce 1981 instaloval OK1AKD na Javorové Skále NOD pro Packet rádio OK0NJ s VXN101. Později byl NOD přemístěn na kopec Hýlačka u Tábora a jeho provoz zajišťoval OK1AYU s OK1DCK.               


OK1AKD provádí údržbu OK0NJ na Javorové Skále   

Kolektiv radioklubu OK1KTA v čele s OK1AEX vybudoval VKV převaděč OK0G na kótě Svidník.První varianta byla se dvěma VXN101 a vertikálně polarizovanými anténami. Druhou variantu plně tranzistorovou sestrojil OK1AEX. Zařízení bylo později přemístěno na Libín u Prachatic. Na instalaci a údržbě převaděče se podíleli OK1ABO, OK1AER, OK1AEX, OK1XT a OK1DCK.   


                                             
                                   OK0G 1.verze                                                         OK0G 2. verzeRadioamatéři radioklubu  OK1KTA byli značně aktivní také ve vysílání na krátkých vlnách. Pravidelně se zúčastňovali OK-DX-Contestu a řady krátkodobých soutěží. Zorganizovali soutěž o diplom a ceny při příležitosti 10. a 20. výročí kulturní a společenské akce "Táborská setkání". Společně s kamarády z Havlíčkova Brodu uskutečnili expedici na maltský ostrov Comino v roce 1996 a vysílali se značkami 9H3WD a 9H3WM. OK1AD s OK1AYU se zúčastnili CQ-WW-DX-Contestu v roce 1998 z maltského ostrova Gozo se značkou 9H3WD. Členové radioklubu se podíleli také na zabezpečení spojení při závodech Rallye Bohemia a PAL  Rallye. 

                             
                                                         OK1ZJ, OK1AYU, OK1AD, OK1AK a OK1DCK

Expedice na maltský ostrov Comino 1996
                           

                              OK1MSL,OK1AK,OK1AD,OK1MAX,OK1ZJ,OK1DCK,OK1AYU,OK1MSP a OK1MST

Účast členů OK1KTA na několika mezinárodních setkání radioamatérů.


Friedrichshaffen: OK1HBO,OK1ZJ,OK1AYU,OK1AD,OK1AK a OK1DCK

            Laa an der Thaya: OK1AK,OK1AD,OK1DCK,OK1FCA, stojící OK1ZJ

Dubna u Moskvy 1986: OK3IA/UA3,RA3AR,OK1AD,OK1DCK,OK1ZJ

Holice 2002: OK1AD,OK1DCK,OK1AYU,9H1AL,OK1AK,OK1HBO a OK1XT
Další informace o činnosti členů radioklubu OK1KTA jsou na IT stránkách ČRK v elektronické publikaci Kronika radioamatérů Táborska:

<http://www.crk.cz/CZ/EBOOKSC>


1 komentář:

  1. úvěrová společnost, která mi poskytuje půjčku ve výši 5 000 000,00 USD, když ostatní investoři půjčky zanedbali moji nabídku, ale pan benjamin lee mi poskytl úspěšnou půjčku. Jsou přímo zapojeni do financování půjček a projektů z hlediska investic. poskytují finanční řešení společnostem a jednotlivcům, kteří hledají přístup k fondům kapitálových trhů, mohou vám pomoci financovat váš projekt nebo rozšířit vaše podnikání .. e-mailový kontakt :::: také 247officedept@gmail.com nebo napište na číslo whatsapp na + 1- ( 989-394-3740)

    OdpovědětVymazat